Persetujuan Kuki ePrivacy dan GPDR melalui Persetujuan Kuki

Dasar Privasi (Platform)

Siapakah kita, dan apakah pendekatan kita terhadap privasi?

Kami bekerjasama dengan pengendali pengangkutan dan rakan kongsi lain ("Rakan Kongsi Dalam Talian") untuk menyediakan analisis permintaan penumpang dan memperibadikan komunikasi mereka dengan penumpang, sama ada melalui laman web / mudah alih dan Aplikasi, e-mel, kios interaktif atau perkhidmatan pemesejan pihak ketiga ("Perkhidmatan Rakan Kongsi"). Kami melakukan ini melalui platform yang kami sediakan untuk Rakan Kongsi Dalam Talian kami yang menganalisis permintaan penumpang semasa dan ramalan pada rangkaian pengangkutan, dan menyampaikan maklumat perjalanan peribadi melalui saluran dalam talian atau luar talian pelanggan kami ("Perkhidmatan Zipabout").

Apabila kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi melalui Perkhidmatan Rakan Kongsi, kami berbuat demikian atas arahan Rakan Kongsi Dalam Talian yang berkaitan, untuk menyediakan perkhidmatan Zipabout kepada mereka dan untuk tujuan kami sendiri. Sebagai contoh, kami mengumpulkan maklumat daripada beberapa Perkhidmatan Rakan Kongsi untuk meningkatkan ketepatan Perkhidmatan Zipabout. Dasar Privasi ini menetapkan bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara ini.

Walau bagaimanapun, anda juga harus memastikan bahawa anda membaca notis privasi atau dasar yang berkenaan dengan mana-mana Perkhidmatan Rakan Kongsi yang anda akses untuk memahami bagaimana maklumat peribadi anda boleh digunakan oleh Rakan Kongsi Dalam Talian yang berkaitan apabila mereka menggunakan Perkhidmatan Zipabout.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini atau bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan butiran pada akhir Dasar Privasi ini.

Siapakah yang bertanggungjawab untuk menggunakan maklumat peribadi anda?

Zipabout Limited menentukan dan bertanggungjawab untuk penggunaan maklumat peribadi anda yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, yang bermaksud bahawa kami akan menjadi pengawal maklumat peribadi anda apabila kami menggunakannya dalam keadaan ini.

Rakan Kongsi Dalam Talian yang Perkhidmatan Rakan Kongsi yang anda akses menentukan dan bertanggungjawab untuk cara kami menggunakan maklumat peribadi anda apabila kami berbuat demikian pada arahan mereka apabila memberikan mereka Perkhidmatan Zipabout, yang bermaksud bahawa mereka akan menjadi pengawal maklumat peribadi anda dalam keadaan tersebut.

Cara kami mengumpul maklumat peribadi

Bergantung pada jenis peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan Rakan Kongsi yang berkaitan, kami akan menggunakan kuki pelayar, piksel, suar web dan SDK untuk mengumpul maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan Rakan Kongsi. Teknologi ini mengumpul maklumat pengangkutan yang anda lihat secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan Rakan Kongsi.

Maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan Rakan Kongsi yang berkaitan akan dikaitkan dengan pengecam unik yang dipautkan ke peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan Rakan Kongsi. Pengenalpasti ini terdiri daripada rentetan aksara teknikal dan rawak yang mengenal pasti peranti anda.

Jika anda tidak memilih untuk menerima maklumat perjalanan yang diperibadikan, pengecam ini hanya akan digunakan apabila mengagregatkan data penggunaan berhubung dengan Perkhidmatan Rakan Kongsi untuk membantu meningkatkan ketepatan data agregat tersebut (contohnya, untuk mengelakkan mengira orang yang sama dua kali apabila meramalkan nombor penumpang).

Jika anda memilih untuk menerima maklumat perjalanan yang diperibadikan, kami juga akan mengaitkan pengecam ini dengan ID yang dipautkan ke sistem pemesejan di mana anda memutuskan untuk menerima mesej yang diperibadikan (seperti ID yang dikaitkan dengan akaun anda di platform pemesejan yang berkenaan seperti Messenger atau WhatsApp, atau nombor telefon anda untuk pemesejan SMS). Kami juga boleh menggunakan ID ini untuk memautkan maklumat yang anda hantar kepada kami dan Rakan Kongsi Dalam Talian yang berkaitan melalui perkhidmatan pemesejan ini dengan maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan Rakan Kongsi itu sendiri.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakannya

Apabila anda menggunakan Perkhidmatan Rakan Kongsi, kami mengumpul maklumat berikut tentang ciri yang anda gunakan, halaman yang anda lihat pada Perkhidmatan Rakan Kongsi dan cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan Rakan Kongsi:

  • Perjalanan yang dimaksudkan. Kami akan mengumpul maklumat yang berkaitan dengan perjalanan yang anda rancangkan atau perkhidmatan pengangkutan yang anda pantau melalui Perkhidmatan Rakan Kongsi, termasuk titik permulaan dan akhir yang dimaksudkan untuk perjalanan atau perjalanan anda, dan masa dan tarikh perjalanan.
  • Tempahan perjalanan. Di mana berkenaan, kami akan mengumpul maklumat tentang perjalanan yang telah anda tempah melalui Perkhidmatan Rakan Kongsi, termasuk butiran perjalanan atau perjalanan anda, dan masa dan tarikh perjalanan yang ditempah.
  • Niat perjalanan tertentu. Di mana anda telah memilih untuk menerima maklumat perjalanan peribadi melalui Perkhidmatan Rakan Kongsi, kami juga akan mengumpul kandungan respons yang anda berikan kepada Rakan Kongsi Dalam Talian mengenai perjalanan tertentu yang anda ingin buat dan sama ada anda membuat perjalanan itu secara tetap.
  • Maklumat orang ramai. Di mana anda telah bersetuju untuk memberikan maklumat lanjut kepada Rakan Kongsi Dalam Talian mengenai perjalanan anda, kami akan mengumpul respons yang anda berikan, seperti sama ada perjalanan anda sibuk atau sesak, atau sebab perjalanan anda.
  • Tawaran dan diskaun. Di mana anda telah bersetuju untuk menerima dan/atau menebus tawaran atau diskaun ("Tawaran"), contohnya diskaun perjalanan atau runcit daripada salah satu Rakan Kongsi Dalam Talian kami yang berkaitan dengan perjalanan anda, kami akan mengumpul maklumat tentang interaksi anda dengan Tawaran ini, seperti tarikh/masa dan lokasi penebusan, dan butiran sebarang pembelian tambahan yang dibuat berkaitan dengan Tawaran.

Kami mengumpulkan maklumat di atas dan menggabungkannya merentasi pelbagai Perkhidmatan Rakan Kongsi yang disepadukan dengan Perkhidmatan Zipabout, supaya ia tidak lagi boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk memberikan anggaran yang lebih tepat mengenai jumlah penumpang yang diramalkan dan kesesakan di seluruh rangkaian pengangkutan, dan kami mungkin berkongsi maklumat tanpa nama dan agregat tersebut dengan Rakan Kongsi Dalam Talian dan agensi sektor awam kami. Kami juga boleh berkongsi maklumat agregat dan tanpa nama ini dengan rakan kongsi analisis (seperti Google Analytics dan Facebook) untuk tujuan memahami dan meningkatkan pengalaman pengguna Perkhidmatan Zipabout.

Apabila menggunakan ciri-ciri tertentu Perkhidmatan Zipabout, kami melesenkan pelbagai perkhidmatan pihak ketiga untuk menyediakan fungsi (cth. carian lokasi dan peta). Penggunaan perkhidmatan ini oleh anda mungkin tertakluk kepada terma tambahan berikut:

  • Lokasi yang lengkap dan peta (di bawah yang dikenal pasti sebagai "dikuasakan oleh Google") dikuasakan oleh API Peta Google dan tertakluk pada Syarat Perkhidmatan dan Dasar Privasi Google.

Operasi pemprosesan ini diperlukan untuk kepentingan sah kami, iaitu peningkatan ketepatan dan kualiti Perkhidmatan Zipabout dan pengiraan dan penyediaan maklumat permintaan pengangkutan agregat kepada Rakan Kongsi Dalam Talian dan agensi sektor awam kami.

Berapa lama kami menyimpan maklumat peribadi anda

Operasi pemprosesan yang kami jalankan untuk tujuan kami sendiri berkenaan dengan maklumat peribadi anda adalah terhad kepada tanpa nama dan mengagregatkan maklumat peribadi tersebut. Sebaik sahaja ini selesai, maklumat yang terhasil tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda.

Walau bagaimanapun, Rakan Kongsi Dalam Talian kami mungkin meminta kami menyimpan maklumat peribadi anda bagi pihak mereka lebih lama. Sila rujuk notis privasi untuk Perkhidmatan Rakan Kongsi yang anda akses untuk mengetahui berapa lama Rakan Kongsi Dalam Talian yang berkaitan boleh menyimpan maklumat peribadi anda.

Penerima maklumat peribadi anda

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat yang dimiliki oleh atau di bawah pemilikan bersama dengan Zipabout, termasuk anak syarikat kami (iaitu, mana-mana organisasi yang kami miliki atau kawal) dan syarikat induk muktamad kami (iaitu, mana-mana organisasi yang memiliki atau mengawal kami) dan mana-mana anak syarikat yang dimilikinya. Syarikat-syarikat ini boleh menggunakan maklumat peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang diterangkan di bawah Dasar Privasi ini.

Hak anda berkenaan dengan maklumat peribadi anda

Selaras dengan undang-undang privasi yang berkenaan, anda mempunyai hak berikut berkenaan dengan maklumat peribadi anda yang kami pegang:   

Hak akses.

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan

  • (i) pengesahan sama ada, dan di mana, kami memproses maklumat peribadi anda;
  • (ii) maklumat mengenai kategori maklumat peribadi yang kami sedang memproses, tujuan kami memproses maklumat dan maklumat peribadi anda tentang bagaimana kami menentukan tempoh pengekalan yang berkenaan;
  • (iii) maklumat mengenai kategori penerima yang kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda; Dan
  • (iv) salinan maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda.
Hak mudah alih

Anda mempunyai hak, dalam keadaan tertentu, untuk menerima salinan maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada kami dalam format berstruktur, biasa digunakan, yang boleh dibaca mesin yang menyokong penggunaan semula, atau untuk meminta pemindahan data peribadi anda kepada orang lain.

Hak untuk pembetulan.

Anda mempunyai hak untuk mendapatkan pembetulan apa-apa maklumat peribadi yang tidak tepat atau tidak lengkap yang kami pegang tentang anda tanpa kelewatan yang tidak wajar.

Hak untuk memadam.

Anda mempunyai hak, dalam beberapa keadaan, untuk menghendaki kami memadamkan maklumat peribadi anda tanpa kelewatan yang tidak wajar jika pemprosesan berterusan maklumat peribadi itu tidak dibenarkan.

Hak untuk sekatan.

Anda mempunyai hak, dalam beberapa keadaan, untuk menghendaki kami mengehadkan tujuan kami memproses maklumat peribadi anda jika pemprosesan berterusan maklumat peribadi dengan cara ini tidak dibenarkan, seperti di mana ketepatan maklumat peribadi dipertandingkan oleh anda.

Anda juga mempunyai hak untuk membantah sebarang pemprosesan berdasarkan kepentingan sah kami di mana terdapat alasan yang berkaitan dengan keadaan tertentu anda. Mungkin ada sebab-sebab yang menarik untuk terus memproses maklumat peribadi anda, dan kami akan menilai dan memaklumkan kepada anda jika itu berlaku.

Jika anda ingin melaksanakan salah satu daripada hak ini, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan pada akhir Dasar Privasi ini.

Sila ambil perhatian bahawa, untuk melaksanakan hak anda berkenaan dengan apa-apa maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda bagi pihak Rakan Kongsi Dalam Talian, kami perlu meminta arahan daripada Rakan Kongsi Dalam Talian yang berkaitan yang Perkhidmatan Rakan Kongsi yang telah anda gunakan sebelum kami mengambil sebarang tindakan. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menghubungi Rakan Kongsi Dalam Talian itu secara langsung jika anda ingin melaksanakan hak anda berkenaan dengan maklumat peribadi ini.

Memilih keluar

Anda juga boleh memilih untuk keluar daripada aktiviti pemprosesan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini berkenaan dengan peranti yang anda gunakan dengan menukar gelangsar pada akhir Dasar Privasi ini ke kedudukan merah. Jika anda berbuat demikian, kami akan menetapkan kuki pada peranti anda untuk memberitahu kami untuk tidak mengumpul sebarang maklumat daripada peranti anda.

Sila ambil perhatian, bagaimanapun, bahawa memilih keluar dengan cara ini hanya akan memilih anda daripada kami mengumpul data melalui pelayar atau peranti tertentu. Anda perlu memilih keluar secara berasingan untuk setiap peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan Rakan Kongsi.

Pilih keluar ini juga mungkin tidak berkesan melainkan pelayar anda ditetapkan untuk menerima kuki. Jika anda memadam kuki, menukar tetapan pelayar anda, menukar pelayar atau peranti, atau menggunakan sistem operasi lain, anda perlu memilih keluar lagi.

Perubahan kepada dasar ini

Kami mungkin mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa dan oleh itu anda perlu menyemak halaman ini secara berkala. Apabila kami mengubah dasar privasi ini secara material, kami akan mengemas kini tarikh "diubah suai terakhir" pada akhir dasar privasi ini. Perubahan kepada dasar privasi ini berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.

Menghubungi kami

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, komen dan permintaan mengenai Dasar Privasi ini.

Jika kami tidak dapat menangani sebarang isu yang anda bangkitkan dengan kami, anda juga mempunyai hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data negara anda. Maklumat lanjut tentang cara menghubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda boleh didapati di:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Dasar privasi ini diubah buat kali terakhir pada 16 Ogos 2021.

Jika anda tidak mahu menerima maklumat peribadi yang dijana oleh Zipabout, anda boleh menyahdayakan pengumpulan data oleh Zipabout dengan menukar gelangsar di bawah ke kedudukan RED